Rozpoczęcie nowego sezonu treningów on-line

Do końca września treningi bez opłat.

Zgłoszenia należy wysyłać mailowo z adresu, na który będą wysyłane zaproszenia do udziału, i który posłuży do logowania na zajęcia.