szkoły Chen Tai Chi w Polsce

Inne szkoły

Prezentujemy inne szkoły Chen Tai Chi w Polsce. Można tam ćwiczyć w tym samym stylu, zgodnie z tymi samymi zasadami.