Get Adobe Flash player

Regulamin

Regulamin zajęć Akademii Chen Taijiquan obowiązujący od 01-11-2011:

1 - Na sali obowiązuję zmienne obuwie sportowe z jasną podeszwą. Strój do ćwiczeń winien być schludny, luźny i nie uciskający, z włókien naturalnych. Osoby ćwiczące winny wystrzegać się mocnych perfum, dużej ilości biżuterii, ozdób, mocnego makijażu. Ćwiczący winien dbać o higienę osobistą i czystość ubrania.

2 - Za zajęcia płacimy kwartalnie, miesięcznie i indywidualnie (szczegóły na stronie o opłatach). Opłata za zajęcia, w których osoby nie uczestniczyły nie podlega zwrotowi. Zajęcia można odrobić (jako dodatkowe zajęcia) z inną grupą (patrz rozkład zajęć) w ciągu 30 dni od nieobecności pod warunkiem opłacenia zajęć za kolejny miesiąc.

2 - Opłaty za zajęcia uiszczamy przed przystąpieniem do nich, czyli w ostatnich dniach poprzedniego miesiąca. Najpóźniej należy zapłacić do 10, po tym terminie doliczane będzie 20 zł do sumy wpłacanej.

3 - Zajęcia sprzyjają medytacji, ćwiczymy w ciszy i spokoju. Skupiamy się na własnej praktyce, nie przeszkadzamy i nie rozpraszamy innych. Przed treningiem wyciszamy telefony komórkowe.

4 - W czasie zajęć obowiązuje ścisłe przestrzeganie poleceń prowadzącego i koncentracja na toku zajęć.

5 - Osoby spóźnione dołączają do ćwiczących nie rozpraszając swoim przybyciem grupy i nie robiąc hałasu.

6 - Opuszczając wcześniej salę należy zgłosić to prowadzącemu i opuścić salę nie przeszkadzając uczestnikom, nie robiąc zbędnego zamieszania.

7 - Ćwiczący są odpowiedzialni za własne postępowanie i zalecane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

8 - Wszelkie problemy zdrowotne, które mogą spowodować chwilowe pogorszenie samopoczucia pod wpływem zwiększonego wysiłku - winny być zgłaszane przed zajęciami oraz w trakcie zajęć, jeśli w ich toku się pojawiły.

9 - Prowadzący zajęcia nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników na sali czy też w szatni. Osoby korzystające z sali winny zostawić salę i wszelki sprzęt znajdujący się w niej (sprzęt audio, przybory do ćwiczeń, czajnik, kubki, talerzyki, łyżeczki) w stanie, w jakim go zastały. W razie uszkodzeń osoba ponosi koszty z tym związane.

10 - Z dalszego korzystania z zajęć zostaną wykluczone, pomimo ich wcześniejszego opłacenia, osoby które:

- przeszkadzają, zachowują się, wypowiadają w rażący sposób lub stwarzają inne zagrożenie dla uczestników zajęć

- są pod wpływem alkoholu, narkotyków

- nie stosują się do regulaminu.